pupils
Z NAŠÍ FOTOGALERIE
Kdo jsme

Kdo jsme

Občanské sdružení Plzeň9 o.s.

logoPlzen9.jpgObčanské sdružení Plzeň9 o.s. si klade za cíl podporovat a rozvíjet iniciativy obyvatel MO Plzeň 9 a jejich realizací přispívat k dobrému životu v Malesicích a Dolním Vlkýši.

Cíle sdružení jsou zejména:

  • provozování sportu a sportovních klubů
  • organizování dětských a rodinných akcí
  • vzdělávací činnost
  • pořádání kulturně-společenských akcí
  • rozvoj komunity a občanské společnosti
  • ochrana přírody


ČLENSTVÍ:

Sdružení dle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů vykonává činnost především vlastními silami a pro svoje členy. Od členů je proto očekáváno aktivní zapojení do přípravy a realizace aktivit ve smyslu „co si uděláme, to budeme mít“.

Výňatek ze stanov:
„Členem sdružení mohou být fyzické osoby, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání či národní příslušnosti, který souhlasí se stanovami a cíli sdružení. Členství je kmenové a přidružené.
Podmínkou členství je souhlas se stanovami a činností sdružení, žádost o členství a řádné hrazení členského příspěvku.
O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě žádosti a osobního pohovoru výkonná rada sdružení.“

Členský příspěvek je stanoven na 100 Kč/rok pro osoby nad 18 let. Ostatní zdarma.


Agenda členů a členských příspěvků:

Pavla Tochorová, 724 479 633, plzen9@email.cz

V případě zájmu o členství zašlete údaje: jméno, bydliště, datum narození, kontaktní telefon a e-mailovou adresu.