pupils
Z NAŠÍ FOTOGALERIE
Badminton pro děti

Badminton pro děti

Badminton pro děti: čtvrtek 16:30-18:00
Badmintonový oddíl pod vedením profesionálního trenéra je určen pro děti mladšího školního věku, které se scházejí každý čtvrtek v sále Malesického Dvora. Cílem je dát dětem možnost sportovní vyžijí v místě bydliště, navázat kontakty s vrstevníky, kteří rádi sportují a hlavně zlepšení fyzické kondice. Děti získají vztah ke sportu, vybodují si základy pro budoucí trénink, a to jak základy kondiční, tak základy technické a v neposlední řadě například i základy hry fair-play.

!!! TATO AKTIVITA JE DOČASNĚ POZASTAVENA !!!

Koordinátor: Pavla Tochorová, plzen9@email.cz, 724 479 633