pupils
Z NAŠÍ FOTOGALERIE
Šikovné ruce

Šikovné ruce

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek: pondělí 17:00-18:30
Společné tvoření pro děti od čtyř let si klade za cíl rozvoj motoriky, tvořivosti, fantazie a smysluplného využití volného času dětí. Děti se zde učí práci s různými druhy materiálu a seznámí se i s netradičními výtvarnými technikami, jako je např. drhání či enkaustika. Kroužky probíhají každé pondělí v salonku Malesického dvora.

Koordinátor: Pavla Tochorová, plzen9@email.cz, 724 479 633